Feniks Advies BV hanteert tarieven voor de afzonderlijke aangeboden diensten. Jaarlijks worden deze
tarieven, voor wat betreft bewindvoering en budgetbeheer, geindexeerd overeenkomstig een door
de minister van Justitie vastgesteld percentage voor de bijdrage in de kosten van de
arbeidsvoorwaardenontwikkeling aan niet VWS-gebonden gepremieerde en gesubsidieerde
sectoren.

De tarieven worden u op aanvraag toegezonden.