Gezien de bij de medewerkers van Feniks Advies BV aanwezige juridische expertise voornamelijk op het gebied van de sociale wetgeving, wordt ten behoeve van particulieren de volgende juridische diensten aangeboden:

1. Advisering/begeleiding bij indienen van aanvragen en het invullen van de daartoe noodzakelijke formulieren.
Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan:

  • Verzoeken om uitkering ingevolge de Participatiewet, Bijzondere Bijstand, Wet voorzieningen Gehandicapten/Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • Verzoeken in het kader van gemeentelijke regelingen betreffende het minimabeleid, Belasting toeslagen, schuldbemiddeling/-sanering, kwijtschelding onroerend zaakbelasting en gemeentelijke belastingen.
  • Het invullen van het formulier inkomensonderzoek Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten etc.

2. Indienen van bezwaar- en beroepschriften.
Tegen administratieve beslissingen van onder andere gemeentelijk overheden, uitvoeringsinstanties werknemersverenigingen, Centra indicatiestelling Zorg en andere instanties, waarop de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is.

3. Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures

4. Volledige verzorging van belastingaangiften particulieren
In situaties waarin sprake is van onderbewindstelling dan wel budgetbeheer en waarbij deze activiteiten uitgevoerd worden door Feniks Advies BV, zijn de kosten van deze juridische advisering en ondersteuning in de tarieven, die gelden voor bewindvoering en budgetbeheer verdisconteerd.

 

Bekijk ook onze andere diensten: