Wanneer u het beheer van uw geld en/of goederen wilt uitbesteden, maar niet de voorkeur geeft aan een onderbewindstelling, dan kunt u met Feniks Advies BV een overeenkomst sluiten voor budgetbeheer. In deze situatie is de gang naar de rechtbank, sectie kanton, niet noodzakelijk. U machtigt Feniks Advies BV, een rekening voor u te openen bij de huisbankier van het kantoor, te weten de Rabobank Oss. Ook worden er apart afspraken gemaakt over een budgetregeling, waarbij ook bepalingen over inkomsten en uitgaven zijn opgenomen.

De werkwijze met betrekking tot budgetbeheer is nagenoeg identiek aan de werkwijze, die bij onderbewindstelling wordt gevolgd. Jaarlijks wordt aan u verantwoording afgelegd aan de hand van een financieel verslag, waarin alle inkomsten en uitgaven vermeld zijn.

U kunt budgetbeheer op elk moment wijzigen of intrekken/beƫindigen. Bij intrekking/beƫindiging wordt een opzegtermijn gehanteerd van twee maanden.

 

Bekijk ook onze andere diensten: