Soms zijn mensen bijvoorbeeld ten gevolge van ouderdom, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat om zelf voor hun geld en/of vermogen te zorgen.

In die situatie is het een oplossing om Feniks Advies BV het bewind te laten voeren over de goederen. Onder goederen wordt in dit kader onder andere verstaan; de periodieke inkomsten, banktegoeden, effecten, inboedelgoederen en de mogelijke eigen woning.

Van onderbewindstelling is slechts sprake, als de rechtbank, sectie Kanton op uw verzoek een bewindvoerder heeft aangesteld. Het is ook mogelijk om bewind te laten voeren over een gedeelte van de goederen, dit ter bescherming van de klant tegen derden, die mogelijk misbruik van de situatie zouden willen maken.

Een extra voordeel van deze beheer van het geld en/of goederen is, dat de bewindvoerder niet alleen aan uzelf, maar ook aan de kantonrechter periodiek verantwoording dient af te leggen betreffende uw financiƫle positie.

Beschermingsbewind kunt u ook opheffen. U dient dan een gemotiveerd verzoek te richten aan de kantonrechter. Een dergelijk verzoek zal nagenoeg altijd ingewilligd worden, aangezien het om een zogenaamde vrijwillige onderbewindstelling gaat.

Wanneer u kiest voor Feniks Advies BV als bewindvoerder, zal deze u, voor zover dat mogelijk is, in eerste instantie mondeling op de hoogte brengen van de spelregels, die door hem en door u in acht dienen te worden genomen tijdens de onderbewindstelling. Deze spelregels ontvangt u eveneens schriftelijk, zodat u ze ook nog eens rustig kunt nalezen.

 

Bekijk ook onze andere diensten: